Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits en valors > Pagament dels imports garantits

Pagament dels imports garantits

En cas d’un esdeveniment de pagament, el FGD transferirà els imports garantits una vegada determinada la posició dels dipositants i la seua quantia.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… quin termini té el FGD per a pagar?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

El compartiment de garantia de valors del FGD haurà de satisfer les reclamacions dels inversors al més prompte possible i, a tot tardar, tres mesos després d’haver determinat la posició de l’inversor i el seu import.

Quan el FGD preveja que no pot efectuar els pagaments previstos en el termini legalment establit, podrà sol·licitar al Banc d’Espanya la concessió d’una pròrroga no superior a tres mesos, indicant les raons de la sol·licitud. El Banc d’Espanya podrà autoritzar-la quan aprecie que concorren motius excepcionals que justifiquen el retard, com ara l’elevat nombre d’inversors, l’existència de valors confiats a l’entitat en altres països o la constatació de dificultats extraordinàries, tècniques o jurídiques, per a comprovar el saldo efectiu dels valors garantits o si escau o no satisfer l’import garantit.

El pagament dels imports garantits dels depòsits en valors o instruments no s’estendrà als efectuats amb posterioritat a la data en què s’hagen produït els fets que activen la garantia del FGD, ni a les inversions que s’hagen retirat amb posterioritat a aquesta data.

folio-candado

Depòsits en valors garantits

folio-x

Depòsits en valors no garantits

mano-balanza

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies