Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits en valors > Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

Existeixen 2 supòsits que tenen com a conseqüència que el FGD haja d’abonar als seus titulars l’import garantit dels depòsits en valors. Li expliquem les quals són.

Il·lustració amb característiques

Saber més…

El FGD, amb càrrec al compartiment de garantia de valors, satisfarà els seus titulars l’import garantit dels valors i instruments financers susceptibles de cobertura quan es produïsca algun dels següents fets:

  1. Que s’haja dictat acte declarant el concurs de l’entitat de crèdit i aqueixa situació comporte la suspensió de la restitució dels valors o instruments financers; no obstant això, no procedirà el pagament d’aqueixos imports si, dins del termini previst per a iniciar el seu desemborsament, s’alçara la suspensió esmentada.
  2. Que el Banc d’Espanya declare que l’entitat de crèdit no pot, a la vista dels fets dels quals ha tingut coneixement el propi Banc d’Espanya i per raons directament relacionades amb la seua situació financera, complir les obligacions contretes amb els inversors.

Perquè el Banc d’Espanya puga realitzar aquesta declaració serà necessari que es produïsquen les següents circumstàncies:

  1. Que l’inversor haguera sol·licitat a l’entitat de crèdit la devolució dels valors i instruments financers que li haguera confiat i no haguera obtingut satisfacció en un termini màxim de vint-i-un dies hàbils per part d’aquella.
  2. Que l’entitat de crèdit no es trobe en la situació prevista en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 8 del Reial decret 2606/1996.
  3. Que es done prèvia audiència a l’entitat de crèdit.
folio-candado

Depòsits en valors garantits

folio-x

Depòsits en valors no garantits

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies