Internacional > Cooperació transfronterera amb altres fons

Cooperació transfronterera amb altres fons

El FGD fomenta i manté relacions orientades a compartir i implementar les millors pràctiques en la protecció al dipositant, tant amb fons de garantia de depòsits comunitaris com a extracomunitaris.

Il·lustració amb característiques flat

Cooperació transfronterera amb Fons de la UE

Un dels majors reptes en l’àmbit de la UE és assegurar una eficient coordinació davant un esdeveniment de pagament a dipositants que afecte diversos Estats membres. La normativa europea estableix l’obligació que el fons d’un estat d’acolliment, on l’entitat fallida té establides sucursals, col·labore amb el fons encarregat de la garantia dels depòsits de l’Estat origen on l’entitat tinga autoritzada la seua seu. La col·laboració va encaminada a aconseguir la menor disrupció possible per al dipositant afectat de l’Estat d’acolliment.

El FGD coopera activament amb els fons de la UE en els Estats de la qual tenen establides sucursals les entitats de crèdit espanyoles i també amb els fons de la UE que les seues entitats de crèdit nacionals tenen al seu torn establides sucursals a Espanya. La base de col·laboració es recull en un Acord de Cooperació que en 2016 va desenvolupar el Fòrum Europeu de fons europeus “EFDI”, amb el vistiplau de l’autoritat europea de la banca (EBA), i al qual estan adherits els fons de la UE a fi d’homogeneïtzar un procés de pagament àgil i efectiu.

Addicionalment, el FGD promou Acords Bilaterals amb altres fons de la UE amb la finalitat d’ajustar elements tècnics o operatius de l’Acord de Cooperació a les característiques particulars de cada fons.

El marc de cooperació anterior es complementa amb la realització d’exercicis bilaterals de simulació de crisi amb altres fons europeus.

Cooperació transfronterera amb Fons NO UE

Encara que fora de l’àmbit comunitari no existeix un règim reglat sobre la cooperació entre fons de garantia de depòsits, des del FGD es promou la col·laboració amb altres homòlegs, especialment amb fons llatinoamericans en els quals existeix presència d’entitats de crèdit pertanyents a grups bancaris espanyols. Aquesta cooperació es va formalitzant a través de diferents acords instrumentats en “Memorandums de Entendimiento” (MoU), havent subscrit fins hui acords amb l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Mèxic, el Perú i l’Uruguai. Gràcies a aquests MoUs s’habilita la posada en comú de coneixements i millors pràctiques, i es promou l’enteniment mutu.

internacional-bola-mundo

El FGD a la UE i altres organismes internacionals

internacional-asociaciones

El FGD en les associacions internacionals de Fons de garanties

internacional-union

La Unió Bancària i el Tercer Pilar

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies