Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Institucions de govern

Institucions de govern

La màxima institució de Govern del FGD és la seua Comissió Gestora que està formada per representants del Banc d’Espanya, el Ministeri d’Assumptes Econòmics, el Ministeri d’Hisenda i representants de les tres associacions bancàries espanyoles. La Sotsgovernadora del Banc d’Espanya ostenta la presidència de la Comissió Gestora.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… qui pren les decisions en el FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents
icona de dues persones dins de dues fletxes en forma cíclica

Composició de la Comissió Gestora del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit

(Integrada de conformitat amb el Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre)

Banc d'Espanya

Entitats financeres

Ministeri

Presidenta

Dña. Margarita Delgado Tejero

Sotsgovernadora del Banc d’Espanya

Vicepresidenta

Dña. Paula Conthe Calvo

Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional

Secretari

D. Francisco Javier Priego Pérez

Secretari General del Banc d’Espanya

Vocal

D. Pablo Arellano Pardo

Interventor General de l’Administració de l’Estat

Vocal

D. José Doncel Razola


Banco Santander, S.A.

Vocal

D. Xabier Egibar Gainza


Caja Laboral Popular, S. Coop. de Crédito (UNACC)

Vocal

D. Pello Xabier 
Belausteguigoitia Mateache


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (AEB)

Vocal

D. José María Méndez Álvarez-Cedrón


Cecabank, S.A. (CECA)

Vocal

Dña. Mercedes Olano Librán

Directora General de Supervisió del Banc d’Espanya

Vocal

D. Ángel Estrada García

Director General d’Estabilitat Financera, Regulació i Resolució del Banc d’Espanya

Vocal

D. Isidro Fainé Casas

Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA)

Organigrama de la Comissió Gestora

Organigrama Comisión Gestora

SABER-NE MÉS

El FGD està regit i administrat per una Comissió Gestora integrada per onze membres, quatre designats pel Banc d’Espanya, un representant del Ministeri d’Assumptes Econòmics, un del Ministeri d’Hisenda i cinc per les associacions representatives de les entitats de crèdit adherides.

Els representants del Banc d’Espanya són designats per la seua Comissió executiva. Un d’ells és el Sotsgovernador que ostenta la Presidència de la Comissió.

El representant del Ministeri d’Assumptes Econòmics és el Secretari General del Tresor i Política Financera, que ostenta la Vicepresidència de la Comissió Gestora i substitueix al President en les seues funcions en cas de vacant, absència o malaltia.

El representant del Ministeri d’Hisenda és l’Interventor General de l’Estat.

Els representants de les entitats adherides són designats: tres per les associacions de bancs (2 de AEB, 1 de CECA), un per les de caixes d’estalvis (CECA) i un per les de Cooperatives de Crèdit (UNNAC), en els termes que es preveuen reglamentàriament.

Equip directiu

  • Presidencia: Sra. Margarita Delgado Tejero
  • Direcció General: Sr. José Luis Ballesteros Corrales
  • Direcció Financera i d'Administració: Sr. Francisco de Fernando Sousa
  • Direcció d'Afers Internacionals i Política Reguladora: Sr. José María Fernández Real
  • Direcció Jurídica: Sra. Ana Lillo Cervantes

Organigrama de l’equip directiu

Organigrama de l'equip directiu

Organigrama de l'equip directiu

manos

Objectiu

bolsa-dinero

Recursos financers del FGD

hands

Adhesió al FGD

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies