Internacional > El FGD a la UE i altres organismes internacionals

El FGD a la UE i altres organismes internacionals

El FGD col·labora amb diverses autoritats europees i organismes internacionals en l’elaboració de regulació i foment de les millors pràctiques del sector de garantia de depòsits.

Il·lustració amb característiques flat

Col·laboració amb l’Autoritat Bancària Europea (EBA):

Autoritat Bancària Europea (EBA)

El rol del FGD en la EBA

Des de 2018 el FGD és membre del grup de treball establit pel regulador bancari europeu encarregat, entre altres tasques, de promoure l’adequada aplicació de la normativa de garantia de depòsits a la UE, així com del seu desenvolupament tècnic.

L’Autoritat Bancària Europea (per les seues sigles en anglés EBA, European Banking Authority) va ser constituïda en 2011 pel Parlament i el Consell de la Unió Europea i és l’autoritat encarregada del desenvolupament de la regulació bancària única a la Unió Europea, denominada “Single European Rulebook”. També proveeix d’eines al supervisor perquè aquest aplique aquestes regles de manera homogènia, fomentant així la igualtat de condicions a la UE, contribuint d’aquesta manera a l’estabilitat financera i brindant així protecció als dipositants i clients bancaris en general.

Per al desenvolupament d’aqueix codi normatiu únic se serveix de l’emissió de normes tècniques vinculants (RTS) i Directrius (Guies), assegurant-se, en nom de la transparència i eficiència del procés, que aquestes es debaten i coneguen per les autoritats nacionals i parts interessades abans de la seua emissió. Per a això estableix grups de treball tècnics i comités permanents, en els quals les autoritats nacionals poden realitzar aportacions. A més, quan procedeix, es duen a terme consultes públiques en relació ambmb les propostes normatives.

En l’àmbit dels sistemes de garantia de depòsits la EBA va propiciar en 2018 la creació d’un grup de treball, el TFDGS, compost per representants dels fons de garantia i les autoritats nacionals encarregades de la seua administració, en el cas d’Espanya el FGD. La TFDGS es configura com a plataforma de discussió sobre propostes normatives de l’assegurança de depòsits, contribuint d’aquesta manera a la protecció del dipositant europeu.

Les normes i publicacions emeses per la EBA en relació amb l’assegurança de depòsits són:

Col·laboració amb altres organismes de l’àmbit de la Unió Europea:

Comissió Europea

Col·laboració amb altres organismes internacionals:

internacional-asociaciones

El FGD en les associacions internacionals de Fons de garanties

internacional-cooperacion

Cooperació transfronterera amb altres fons

internacional-union

La Unió Bancària i el Tercer Pilar

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies