Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Adhesió al FGD

Adhesió al FGD

Tots els bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit espanyoles estan adherits obligatòriament al FGD.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Quines entitats estan adherides al FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

Totes les entitats de crèdit espanyoles pertanyeran amb caràcter obligatori al FGD.

L’obligació establida en el paràgraf anterior no serà aplicable a l’Institut de Crèdit Oficial.

El Banc d’Espanya comunicarà a l’Autoritat Bancària Europea, com més prompte millor, l’adhesió d’una entitat de crèdit al FGD.

Les sucursals d’entitats de crèdit d’Estats no membres de la Unió Europea que operen a Espanya s’incorporaran al FGD en els supòsits i forma que reglamentàriament es determinen. No obstant això, l’anterior, quan aquestes entitats oferisquen un nivell de protecció als dipositants igual o superior a l’establit en el Reial decret llei 16/2011 i en la seua normativa de desenvolupament, es podrà disposar la seua no adhesió al FGD.

manos

Objectiu

three-persons

Institucions de govern

bolsa-dinero

Recursos financers del FGD

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies