Estats financers

En aquesta secció, pot trobar informació detallada sobre les principals magnituds financeres del FGD, així com accés als seus informes anuals.

Il·lustració amb característiques flat
Recursos financers disponibles

Recursos financers disponibles

El volum de recursos financers disponibles del compartiment de depòsits a 31 de desembre de 2022 aconsegueix els 6.609 milions d’euros (un 0,75% dels depòsits garantits a aqueixa data).

Nivell de cobertura

Nivell de cobertura

Els recursos financers disponibles del compartiment de garantia de depòsits que s’hauran d’aconseguir són, com a mínim, i no més tard del 3 de juliol de 2024, el 0,8% de l’import dels depòsits garantits (Target Level). Actualment estan en el 0,75%.

Depòsits dineraris garantits

Depòsits dineraris garantits

Els depòsits dineraris admissibles i garantits del compartiment de garantia de depòsits van ascendir, a 31 de desembre de 2022, a 1.336,7 milers M. € i 884,5 milers M. €, respectivament.

Depòsits en valors garantits

Depòsits en valors garantits

A 31 de desembre de 2022, els valors garantits i els coberts ascendien, respectivament, a 374,6 milers M. € i 79,6 milers M. €.

Aportacions anuals de les entitats

Aportacions anuals de les entitats

Per a arribar al Target Level, les entitats de crèdit han anat aportant al FGD un percentatge sobre els seus depòsits garantits que ha anat variant al llarg del temps. L’última aportació, corresponent a 2022, s’ha cobrat el febrer de 2023.

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies