Estats financers

En aquesta secció, pot trobar informació detallada sobre les principals magnituds financeres del FGD, així com accés als seus informes anuals.

Il·lustració amb característiques flat
Recursos financers disponibles / Nivell de cobertura

Recursos financers disponibles / Nivell de cobertura

El volum de recursos financers disponibles del compartiment de depòsits a 31 de desembre de 2023 aconsegueix els 8.134 milions d’euros (un 0,92% dels depòsits garantits a aquesta data).

D’aquesta manera el FGD ha aconseguit folgadament el nivell de cobertura mínim del 0,8% (Target Level) abans del 3 de juliol de 2024, data màxima establida per la normativa europea.

Gràfic comparatiu dels recursos financers disponibles i el nivell de cobertura amb el pas dels anys
Depòsits dineraris garantits

Depòsits dineraris garantits

Els depòsits dineraris admissibles i garantits del compartiment de garantia de depòsits van ascendir, a 31 de desembre de 2023, a 1.328 milers M. € i 889 milers M. €, respectivament. A més, el percentatge de dipositants amb imports íntegrament garantits a aquesta data ascendia al 96,6%.

Gràfic dels dipòsits dineraris garantits amb el pas dels anys
Depòsits en valors garantits

Depòsits en valors garantits

A 31 de desembre de 2023, els valors garantits i els coberts ascendien, respectivament, a 476,9 milers M. € i 100,4 milers M. €. A més, el percentatge de dipositants amb imports íntegrament garantits a aquesta data ascendia al 92,2%.

Gràfic dels dipòsits en valors garantits amb el pas dels anys
Aportacions anuals de les entitats

Aportacions anuals de les entitats

Per a arribar al Target Level, les entitats de crèdit han anat aportant al FGD un percentatge sobre els seus depòsits garantits que ha anat variant al llarg del temps. L’última aportació, corresponent a 2023, s’ha cobrat el febrer de 2024.

Gráfico de las aportaciones anuales de las entidades con el paso de los años

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies