Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits dineraris > Pagament dels imports garantits

Pagament dels imports garantits

En cas d’un esdeveniment de pagament, el FGD transferirà els imports garantits als seus dipositants d’una forma ràpida i senzilla.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… quin termini té el FGD per a pagar?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

El compartiment de garantia de depòsits del FGD haurà de satisfer les reclamacions degudament comprovades dins dels set dies hàbils següents a les dates de referència establides en l’article 7 bis.1 del Reial decret 2606/1996.

La recopilació i transmissió per les entitats de crèdit de la informació exacta sobre els dipositants i els depòsits garantits, necessària per a comprovar les reclamacions, haurà d’efectuar-se dins dels terminis previstos en el primer paràgraf.

El pagament dels depòsits previst en el primer paràgraf podrà ajornar-se en qualsevol dels següents casos:

  • Quan no existisca certesa sobre si una persona té drets legals per a rebre un pagament o quan el depòsit siga objecte de litigi.
  • Quan el depòsit siga objecte de sancions que restringisquen les facultats de disposició pels seus titulars.
  • Quan no s’haja produït cap operació en relació amb el depòsit en els últims 24 mesos.
  • Quan, conformement al segon paràgraf de l’article 10.1 del Reial decret llei 16/2011, l’import que ha de reembossar-se excedisca de 100.000 €.
  • Quan l’import haja de ser pagat pel sistema de garantia de depòsits de l’Estat membre de la Unió Europea d’origen de la sucursal d’una entitat de crèdit que opere a Espanya.

Sense perjudici de l’indicat, els depòsits contemplats en l’article 7.6 del Reial decret 2606/1996, estaran subjectes a un període de pagament de fins a tres mesos a partir de la data en la qual tinga lloc algun dels fets que porten com a conseqüència el pagament de depòsits pel FGD.

El compartiment de garantia de depòsits del FGD efectuarà els corresponents pagaments sense que els dipositants el sol·liciten. A aquest efecte, les entitats de crèdit transmetran tota la informació necessària sobre els depòsits i els dipositants quan el FGD ho requerisca. No obstant l’anterior, el compartiment de garantia de depòsits no realitzarà cap pagament si no hi ha hagut cap operació relacionada amb el depòsit en els últims 24 mesos i el valor del depòsit és inferior a les despeses administratives que suposaria el pagament per al FGD.

hucha-cerdo

Depòsits monetaris garantits

winged-ticket

Depòsits dineraris no garantits

ticket-glass

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

ticket-arrow

Depòsits per imports superiors al límit garantit

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies