Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Depòsits dineraris > Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

Causes per a l’execució de la garantia i beneficiaris

Ací trobarà informació sobre quan actuarà el FGD en cas que una entitat adherida tinga problemes.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Quan es farà efectiva la garantia del FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber més…

El FGD, amb càrrec al compartiment de garantia de depòsits, satisfarà els seus titulars l’import garantit dels depòsits quan es produïsca algun dels següents fets:

  1. Que l’entitat haja sigut declarada o es tinga judicialment per sol·licitada la declaració en concurs de creditors.
  2. Que, no havent-se declarat el concurs de l’entitat conforme a l’indicat en el paràgraf anterior i havent-se produït impagament de depòsits vençuts i exigibles, el Banc d’Espanya determine que, en la seua opinió i per raons directament derivades de la situació financera de l’entitat de què es tracte, aquesta es troba en la impossibilitat de restituir-los i no sembla tindre perspectives de poder fer-ho en un futur immediat. El Banc d’Espanya, sentida la Comissió Gestora, haurà de resoldre al més prompte possible i, a tot tardar, dins dels cinc dies hàbils següents a haver comprovat per primera vegada que l’entitat no ha aconseguit restituir depòsits vençuts i exigibles, després d’haver donat audiència a l’entitat interessada, sense que aquesta supose interrupció del termini assenyalat.
hucha-cerdo

Depòsits monetaris garantits

winged-ticket

Depòsits dineraris no garantits

ticket-pay

Pagament dels imports garantits

ticket-arrow

Depòsits per imports superiors al límit garantit

Usem cookies en aquest lloc web per a millorar la seua experiència d'usuari

En fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment perquè establim cookies