Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits en valors > Pagament dels imports garantits

Pagament dels imports garantits

El compartiment de garantia de valors del FGD haurà de satisfer les reclamacions dels inversors tan aviat com es pugui i, a tot tardar, tres mesos després d'haver determinat la posició de l'inversor i el seu import.

Il·lustració amb característiques

Sabies…… quin terme té el FGD per a pagar?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris:

Preguntes freqüents

Saber-ne més

El compartiment de garantia de valors del FGD haurà de satisfer les reclamacions dels inversors tan aviat com es pugui i, a tot tardar, tres mesos després d'haver determinat la posició de l'inversor i el seu import.

Quan el FGD prevegi que no pot efectuar els pagaments previstos en el terme legalment establert, podrà sol·licitar al Banc d'Espanya la concessió d'una pròrroga no superior a tres mesos, indicant les raons de la sol·licitud. El Banc d'Espanya podrà autoritzar-la quan apreciï que concorren motius excepcionals que justifiquin el retard, tal com l'elevat nombre d'inversors, l'existència de valors confiats a l’entitat en altres països o la constatació de dificultats extraordinàries, tècniques o jurídiques, per a comprovar el saldo efectiu dels valors garantits o si és procedent o no satisfer l'import garantit.

El pagament dels imports garantits dipòsits en valors o instruments no s'estendrà als efectuats amb posterioritat a la data en què s'hagin produït els fets que activen la garantia del FGD, ni a les inversions que s'hagin retirat amb posterioritat a la data esmentada.

folio-candado

Dipòsits en valors garantits

folio-x

Dipòsits en valors no garantits

mano-balanza

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.