Internacional > El FGD en la UE, i altres organismes internacionals

El FGD en la UE, i altres organismes internacionals

El FGD col·labora amb diverses autoritats europees i organismes internacionals en l'elaboració de regulació i foment de les millors pràctiques del sector de garantia de dipòsits.

Il·lustració amb característiques flat

Col·laboració amb l'Autoritat Bancària Europea (EBA):

Autoritat Bancària Europea (EBA)

El paper del FGD a l'EBA

Des del 2018 el FGD és membre del grup de treball establert pel regulador bancari europeu encarregat, entre d'altres feines, de promoure l'adequada aplicació de la normativa de garantia de dipòsits a la UE, així com del seu desenvolupament tècnic.

L'Autoritat Bancària Europea (per les seves sigles en anglès EBA, European Banking Authority) va ser constituïda al 2011 pel Parlament i el Consell de la Unió Europea i és l'autoritat encarregada del desenvolupament de la regulació bancària única a la Unió Europea, denominada “Single European Rulebook”. També proveeix d'eines al supervisor per a que aquest apliqui aquestes regles de manera homogènia, fomentant així la igualtat de condicions a la UE, contribuint d'aquesta manera a l'estabilitat financera i brindant així protecció als dipositants i clients bancaris, en general.

Per al desenvolupament d'aquest codi normatiu únic es serveix de l'emissió de normes tècniques vinculants (RTS) i Directrius (Guidelines), assegurant-se, en nom de la transparència i eficiència del procés, de que aquestes siguin debatudes i conegudes per les autoritats nacionals i parts interessades abans de la seva emissió. Per això estableix grups de treball tècnics i comitès permanents, on les autoritats nacionals poden realitzar aportacions. A més a més, quan procedeix, es duen a terme consultes públiques en relació amb les propostes normatives.

En l'àmbit dels sistemes de garantia de dipòsits l'EBA va propiciar al 2018 la creació d'un grup de treball, el TFDGS, compost per representants dels fons de garantia i les autoritats nacionals encarregades de la seva administració, en el cas d'Espanya el FGD. LA TFDGS es configura com a plataforma de discussió sobre propostes normatives del segur de dipòsits, contribuint d'aquesta manera a la protecció del dipositant europeu.

Les normes i publicacions emeses per l'EBA en relació al segur de dipòsits són:

Col·laboració amb altres organismes de l'àmbit de la Unió Europea:

Comissió Europea

Col·laboració amb altres organismes internacionals:

internacional-asociaciones

El FGD a les associacions internacionals de Fons de garanties

internacional-cooperacion

Cooperació transfronterera amb altres fons

internacional-union

La Unió Bancària i el Tercer Pilar

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.