Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Adhesió al FGD

Adhesió al FGD

Totes les entitats de crèdit espanyoles pertanyeran amb caràcter obligatori al FGD.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Quines entitats estan adherides al FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

Totes les entitats de crèdit espanyoles pertanyeran amb caràcter obligatori al FGD.

L'obligació establerta al paràgraf anterior no serà d'aplicació a l'Institut de Crèdit Oficial.

El Banc d'Espanya comunicarà a l'Autoritat Bancària Europea, amb la major brevetat possible, l’adhesió d'una entitat de crèdit al FGD.

Les sucursals d'entitats de crèdit d'Estats no membres de la Unió Europea que operen a Espanya s'incorporaran al FGD en els suposats i forma que reglamentàriament es determinin. No obstant, la part anterior, quan aquestes entitats ofereixin un nivell de protecció als dipositants igual o superior a l’establert al Real Decret-Llei 16/2011 i en la seva normativa de desenvolupament, es podrà disposar la seva no adhesió al FGD.

manos

Objecte

three-persons

Òrgans de Govern

bolsa-dinero

Recursos financers del FGD

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.