Internacional > Cooperació transfronterera amb altres fons

Cooperació transfronterera amb altres fons

El FGD fomenta i manté relacions orientades a compartir i implementar les millors pràctiques en la protecció al dipositant, tant amb fons de garantia de dipòsits comunitaris com extracomunitaris.

Il·lustració amb característiques flat

Cooperació transfronterera amb Fons de la UE

Un dels majors reptes en l'àmbit de la UE és assegurar una eficient coordinació davant un esdeveniment de pagament a dipositants que afecti diversos Estats Membres. La normativa europea estableix l'obligació de què el fons d'un estat d'acollida, on l'entitat fallida té establertes sucursals, col·labori amb el fons encarregat de la garantia dels dipòsits de l'Estat origen on l'entitat tingui autoritzada la seva seu. La col·laboració va encaminada a aconseguir la menor disrupció possible pel dipositant afectat de l'Estat d’acollida.

El FGD coopera activament amb els fons de la UE en els Estats dels quals tenen establertes sucursals les entitats de crèdit espanyoles i també amb els fons de la UE que les seves entitats de crèdit nacionals tenen alhora establertes sucursals a Espanya. La base de col·laboració es recull en un Acord de Cooperació que en 2016 va desenvolupar el Fòrum Europeu de fons europeus “EFDI”, amb l'aprovació de l'autoritat europea de la banca (EBA), i al qual es troben adherits els fons de la UE amb l’objecte d’homogeneïtzar un procés de pagament àgil i efectiu.

Addicionalment, el FGD promou Acords Bilaterals amb altres fons de la UE amb el fi d'ajustar elements tècnics o operatius de l'Acord de Cooperació a les característiques particulars de cada fons.

El marc de cooperació anterior es complementa amb la realització d'exercicis bilaterals de simulació de crisis amb altres fons europeus.

Cooperació transfronterera amb Fons NO UE

Encara que fora de l'àmbit comunitari no existeix un règim reglat sobre la cooperació entre fons de garantia de dipòsits, des del FGD es promou la col·laboració amb altres homòlegs, en especial amb fons llatinoamericans en els quals existeix presència d'entitats de crèdit pertanyents a grups bancaris espanyols. Aquesta cooperació es porta formalitzant a través de diferents acords instrumentats en “Memoràndums d'Enteniment” (MoU), havent subscrit fins al present acords amb Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú i Uruguai. Gràcies a aquests MoUs s'habilita la posada en comú de coneixements i millors pràctiques, i es promou l'enteniment mutu.

internacional-bola-mundo

El FGD en la UE, i altres organismes internacionals

internacional-asociaciones

El FGD a les associacions internacionals de Fons de garanties

internacional-union

La Unió Bancària i el Tercer Pilar

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.