Informació general > Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Objecte

Objecte

El FGD té com a funció garantir els dipòsits a entitats de crèdit tant en diners com en valors, contribuint amb això a l'estabilitat del sistema financer a través de la confiança dels dipositants.

Il·lustració amb característiques

Sabies…Què és el FGD?

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Responem a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris

Preguntes freqüents

Saber-ne més

El FGD té com a doble objectiu o funció garantir els dipòsits a entitats de crèdit tant en diners (per exemple, comptes corrents, dipòsits a llarg termini, dipòsits d'estalvis), com en valors i altres instruments financers (per exemple, la no devolució d'accions, participacions en fons d'inversió i altres dipòsits en valors) i mantenir l'estabilitat del sistema financer a través de la confiança dels dipositants.

El FGD té com a funció garantir els dipòsits a entitats de crèdit tant en diners com en valors, contribuint amb això a l'estabilitat del sistema financer a través de la confiança dels dipositants.

Per al compliment de les seves funcions de garantia de dipòsits i en defensa dels interessos dels dipositants de qui els fons estan garantits i del propi FGD, el FGD també podrà adoptar mesures de suport a la resolució d'una entitat de crèdit amb càrrec al compartiment de garantia de dipòsits. Excepcionalment, sempre que no s'hagi iniciat un procés de resolució, el FGD podrà utilitzar els seus recursos per a impedir la liquidació d'una entitat de crèdit en els supòsits legalment prevists.

three-persons

Òrgans de Govern

bolsa-dinero

Recursos financers del FGD

hands

Adhesió al FGD

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.