Estats financers

En aquesta secció, pot trobar informació detallada sobre les principals magnituds financeres del FGD, així com accés als seus informes anuals.

Il·lustració amb característiques flat
Recursos financers disponibles

Recursos financers disponibles

El volum de recursos financers disponibles del compartiment de dipòsits a 31 de desembre de 2022 arriba als 6.609 milions d'euros (un 0,75% dels dipòsits garantits a aquesta data).

Recursos financers disponibles
Nivell de cobertura

Nivell de cobertura

Els recursos financers disponibles del compartiment de garantia de dipòsits que s'hauran d'assolir són, com a mínim, i no més tard del 3 de juliol de 2024, el 0,8% de l'import dels dipòsits garantits (Target Level). Actualment estan al 0,75%

Nivell de cobertura
Dipòsits dineraris garantits

Dipòsits dineraris garantits

Els dipòsits dineraris admissibles i garantits del compartiment de garantia de dipòsits van ascendir, a 31 de desembre de 2022, a 1.336,7 milers M. € i 884,5 milers M. €, respectivament.

Dipòsits dineraris garantits
Dipòsits en valors garantits

Dipòsits en valors garantits

A 31 de desembre de 2022, els valors garantits i els coberts ascendien, respectivament, a 374,6 milers M. € i 79,6 milers M. €.

Dipòsits en valors garantits
Aportacions anuals de les entitats

Aportacions anuals de les entitats

Per arribar al Target Level, les entitats de crèdit han anat aportant al FGD un percentatge sobre els seus dipòsits garantits que ha anat variant a mesura que passa el temps. L'última aportació, corresponent a 2022, s'ha cobrat a febrer de 2023.

Aportacions anuals de les entitats

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.