Estats financers

En aquesta secció, pot trobar informació detallada sobre les principals magnituds financeres del FGD, així com accés als seus informes anuals.

Il·lustració amb característiques flat
Recursos financers disponibles / Nivell de cobertura

Recursos financers disponibles / Nivell de cobertura

El volum de recursos financers disponibles del compartiment de dipòsits a 31 de desembre de 2023 arriba als 8.134 milions d'euros (un 0,92% dels dipòsits garantits en aquella data).

D’aquesta manera el FGD ha arribat folgadament al nivell de cobertura mínim del 0,8% (Target Level) abans del 3 de juliol de 2024, data màxima establerta per la normativa europea.

Gràfic comparatiu dels recursos financers disponibles i el nivell de cobertura amb el pas dels anys
Dipòsits dineraris garantits

Dipòsits dineraris garantits

Els dipòsits dineraris admissibles i garantits del compartiment de garantia de dipòsits van ascendir, a 31 de desembre de 2023, a 1.328 milers M. € i 889 milers M. €, respectivament. A més, el percentatge de depositants amb imports íntegrament garantits en aquella data arribava al 96,6%.

Gràfic dels dipòsits dineraris garantits amb el pas dels anys
Dipòsits en valors garantits

Dipòsits en valors garantits

A 31 de desembre de 2023, els valors garantits i els coberts ascendien, respectivament, a 476,9 milers M. € i 100,4 milers M. €. A més, el percentatge de depositants amb imports íntegrament garantits en aquella data arribava al 92,2%.

Gràfic dels dipòsits en valors garantits amb el pas dels anys
Aportacions anuals de les entitats

Aportacions anuals de les entitats

Per arribar al Target Level, les entitats de crèdit han estat aportant al FGD un percentatge sobre els seus dipòsits garantits que ha anat variant a mesura que passa el temps. L’última aportació, corresponent a 2023, s’ha cobrat al febrer de 2024.

Gràfic de les aportacions anuals de les entitats amb el pas dels anys

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.