Què és el Fondo de Garantía de Depósitos? > Dipòsits en valors > Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

Causes per a l'execució de la garantia i beneficiaris

Existeixen 2 suposats que tenen com a conseqüència que el FGD hagi d’abonar als seus titular l'import garantit dels dipòsits en valors. Li expliquem quins són.

Il·lustració amb característiques

Saber-ne més

El FGD, amb càrrec al compartiment de garantia de valors, satisfarà als seus titulars l'import garantit dels valors i instruments financers susceptibles de cobertura quan es produeixi algun dels següents fets:

  1. Que s'hagi dictat autodeclarant el concurs de l'entitat de crèdit i aquesta situació porti la suspensió de la restitució dels valors o instruments financers; no obstant això, no procedirà el pagament d'aquells imports si, dins del termini previst per a iniciar el seu desemborsament, es llevés la suspensió mencionada.
  2. Que el Banc d'Espanya declari que l'entitat de crèdit no pot, a la vista dels fets dels quals ha tingut coneixement el propi Banc d'Espanya i per raons directament relacionades amb la seva situació financera, complir les obligacions contractades amb els inversors.

Per a que el Banc d'Espanya pugui realitzar aquesta declaració serà necessari que es produeixin les següents circumstàncies:

  1. Que l'inversor hagués sol·licitat a l'entitat de crèdit la devolució dels valors i instruments financers que l'hagués confiat i no hagués obtingut satisfacció en un termini màxim de vint-i-un dies hàbils per part d'aquella.
  2. Que l'entitat de crèdit no es trobi en la situació prevista en el paràgraf a) de l'apartat 1 de l’article 8 del Reial Decret 2606/1996.
  3. Que es doni prèvia audiència a l'entitat de crèdit.
folio-candado

Dipòsits en valors garantits

folio-x

Dipòsits en valors no garantits

mano-billete-levitando

Pagament dels imports garantits

Fem servir cookies en aquesta pàgina web per a millorar la seva experiència d'usuari.

Al fer clic en qualsevol enllaç d'aquesta pàgina, està donant el seu consentiment per a que establim cookies.