Listado de entidades adheridas

Aquí pode consultar tódalas Entidades de Crédito adheridas ó FGD.

Ver modificacións

Este listado foi actualizado a data de

  Modificacións dende o 1 de xaneiro de 2022

  • Con data 7 de abril de 2022, foi inscrita a alta de MIRALTA FINANCE BANK, SA, con número de codificación 0244.
  • Con data 19 de setembro de 2022, foi inscrito o cambio de denominación social de A&G BANCA PRIVADA, S.A., que pasou a denominarse A&G BANCO, S.A., mantendo o seu número de codificación 0241.
  • Con data 15 de decembro de 2022, foi inscrita a baixa de Banco Industrial de Bilbao, SA, que mantiña o número de codificación 0113, debido á cesión de activos e pasivos a Banco Occidental, SA.
  • Con data 3 de febreiro de 2023, foi inscrito o cambio de denominación social de Wealthprivat bank, SA, que pasou a denominarse Andbank España Banca Privada, SA, mantendo o seu número de codificación 0200.
  • Con data 3 de febreiro de 2023, foi inscrito o cambio de denominación social de Andbank España, SA, que pasou a denominarse MyInvestor Banco, SA, mantendo o seu número de codificación 1544.

  Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

  Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.