Internacional > O FGD na UE e outros organismos internacionais

O FGD na UE e outros organismos internacionais

O FGD colabora con diversas autoridades europeas e organismos internacionais na elaboración de regulamento e fomento das mellores prácticas do sector de garantía de depósitos.

Ilustración con características flat

Colaboración coa Autoridade Bancaria Europea (EBA):

Autoridade Bancaria Europea (EBA)

O papel do FGD na EBA

Dende 2018 o FGD é membro do grupo de traballo establecido polo regulador bancario europeo encargado, entre outras tarefas, de promover a axeitada aplicación da normativa de garantía de depósitos na UE, así como do seu desenvolvemento técnico.

A Autoridade Bancaria Europea (polas súas sigla en inglés EBA, European Banking Authority) foi constituída no 2011 polo Parlamento e o Consello da Unión Europea e é a autoridade encargada do desenvolvemento da regulación bancaria única na Unión Europea, denominada “Single European Rulebook”. Tamén prové de ferramentas ó supervisor para que este aplique as regras de xeito homoxéneo, fomentando así a igualdade de condicións na UE, contribuíndo deste xeito á estabilidade financeira e ofrecendo así protección ós depositantes e clientes bancarios en xeral.

Para o desenvolvemento dese código normativo único sérvese da emisión de normas técnicas vinculantes (RTS) e Directrices (Guidelines), asegurándose, para garantir a transparencia e eficiencia do proceso, de que estas se debatan e coñezan polas autoridades nacionais e partes interesadas antes da súa emisión. Para isto establece grupos de traballo técnicos e comités permanentes, nos que as autoridades nacionais poden realizar achegas. Ademais, cando procede, lévanse a cabo consultas públicas en relación coas propostas normativas.

No eido dos sistemas de garantía de depósitos la EBA propiciou en 2018 a creación dun grupo de traballo, o TFDGS, composto por representantes dos fondos de garantía e as autoridades nacionais encargadas da súa administración, no caso de España o FGD. A TFDGS configuras como plataforma de discusión sobre propostas normativas do seguro de depósitos, contribuíndo deste xeito á protección do depositante europeo.

As normas e publicacións emitidas pola EBA en relación ó seguro de depósitos son:

Colaboración con outros organismos do eido da Unión Europea:

Comisión Europea

Colaboración con outros organismos internacionais:

internacional-asociaciones

O FGD nas asociacións internacionais de Fondos de garantías

internacional-cooperacion

Cooperación transfronteiriza con outros fondos

internacional-union

A Unión Bancaria e Terceiro Pilar

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.