Información xeral > Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Órganos de Goberno

Órganos de Goberno

O máximo Órgano de Goberno do FGD é a súa Comisión Xestora que está formada por representantes do Banco de España, o Ministerio de Asuntos Económicos, o Ministerio de Facenda e representantes das tres asociacións bancarias españolas. A Subgobernadora do Banco de España ostenta a presidencia da Comisión Xestora.

Ilustración con características

Sabía……quen toma as decisións no FGD?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes
icona de dúas persoas dentro de dúas frechas de forma cíclica

Composicións da Comisión Xestora do Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

(Integrada de conformidade co Real Decreto-Lei 16/2011, de 14 de outubro)

Banco de España

Entidades financeiras

Ministerio

Presidenta

Dña. Margarita Delgado Tejero

Subgobernadora do Banco de España

Vicepresidenta

Dña. Paula Conthe Calvo

Secretaria Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional

Secretario

D. Francisco Javier Priego Pérez

Secretario Xeral do Banco de España

Vogal

D. Pablo Arellano Pardo

Interventor Xeral da Administración do Estado

Vogal

D. José Doncel Razola


Banco Santander, S.A.

Vogal

D. Xabier Egibar Gainza


Caja Laboral Popular, S. Coop. de Crédito (UNACC)

Vogal

D. Pello Xabier 
Belausteguigoitia Mateache


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (AEB)

Vogal

D. José María Méndez Álvarez-Cedrón


Cecabank, S.A. (CECA)

Vogal

Dña. Mercedes Olano Librán

Directora Xeral de Supervisión do 
Banco de España

Vogal

D. Ángel Estrada García

Director Xeral de Estabilidade Financeira, Regulación e Resolución do Banco de España

Vogal

D. Isidro Fainé Casas

Confederación Española de Caixas de Aforros (CECA)

Organigrama Comisión Xestora

Organigrama Comisión Gestora

Saber máis

O FGD está rexido e administrado por unha Comisión Xestora integrada por once membros, catro designados polo Banco de España, un representante do Ministerio de Asuntos Económicos, un do Ministerio de Facenda e cinco polas asociacións representativas das entidades de crédito adheridas.

Os representantes do Banco de España son designados pola súa Comisión executiva. Un deles é o Subgobernador que ostenta a Presidencia da Comisión.

O representante do Ministerio de Asuntos Económicos é o Secretario Xeral do Tesouro e Política Financeira, que ostenta a Vicepresidencia da Comisión Xestora e substitúe ó Presidente nas súas funcións en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.

O representante do Ministerio de Facenda é o Interventor Xeral do Estado.

Os representantes das entidades adheridas son designados: tres polas asociacións de bancos (2 de AEB, 1 de CECA), un polas de caixas de aforros (CECA) e un polas de Cooperativas de Crédito (UNNAC), nos termos que se prevén regulamentariamente.

Equipo directivo

  • Presidencia: Dña. Margarita Delgado Tejero
  • Dirección Xeral: D. José Luis Ballesteros Corrales
  • Dirección Financeira e de Administración: D. Francisco de Fernando Sousa
  • Dirección de Asuntos Internacionais e Política Reguladora: D. José María Fernández Real
  • Dirección Xurídica: Dña. Ana Lillo Cervantes

Organigrama do equipo directivo

Organigrama do equipo directivo

Organigrama do equipo directivo

bolsa-dinero

Recursos financeiros do FGD

hands

Adhesión ó FGD

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.