Internacional > Cooperación transfronteiriza con outros fondos

Cooperación transfronteiriza con outros fondos

El FGD fomenta y mantiene relaciones orientadas a compartir e implementar las mejores prácticas en la protección al depositante, tanto con fondos de garantía de depósitos comunitarios como extracomunitarios.

Ilustración con características flat

Cooperación transfronteiriza con Fondos da UE

Un dos maiores retos no eido da UE é asegurar unha eficiente coordinación ante un evento de pago a depositantes que afecta a varios Estados Membros. A normativa europea establece a obriga de que o fondo dun estado de acollida, onde a entidade errada ten establecidas sucursais, colabore co fondo encargado da garantía dos depósitos do Estado orixe onde a entidade teña autorizada a súa sede. A colaboración vai encamiñada a conseguir a menor disrupción posible para o depositante afectado do Estado de acollida.

OO FGD coopera activamente cos fondos da UE en cuxos Estados teñen establecidas sucursais as entidades de crédito españolas e tamén cos fondos da UE que as súas entidades de crédito nacionais teñen á súa vez establecidas sucursais en España. A base de colaboración recóllese nun Acordo de Cooperación que en 2016 desenvolveu o Foro Europeo de fondos europeos “EFDI”, co visto bo da autoridade europea da banca (EBA) e a que están adheridos os fondos da UE co obxecto de homoxeneizar un proceso de pago áxil e efectivo.

Adicionalmente, o FGD promove Acordos Bilaterais con outros fondos da UE co fin de axustar elementos técnicos ou operativos do Acordo de Cooperación ás características particulares de cada fondo.

O marco de cooperación anterior compleméntase coa realización de exercicios bilaterais de simulación de crise con outros fondos europeos.

Cooperación transfronteiriza con Fondos NON UE

Inda que fóra do eido comunitario non existe un réxime regulado sobre a cooperación entre fondos de garantía de depósitos, dende o FGD promóvese a colaboración con outros homólogos, en especial con fondos latinoamericanos nos que existe presencia de entidades de crédito pertencentes a grupos bancarios españois. Esta cooperación vense formalizando a través de distintos acordos instrumentados en “Memorandums de Entendemento” (MoU), tendo subscrito ata a data acordos con Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú e Uruguai. Grazas a estes MoUs habilítase a posta en común de coñecementos e mellores prácticas, e promóvese o entendemento mutuo.

internacional-bola-mundo

O FGD na UE e outros organismos internacionais

internacional-asociaciones

O FGD nas asociacións internacionais de Fondos de garantías

internacional-union

A Unión Bancaria e Terceiro Pilar

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.