Información xeral > Que é o Fondo de Garantía de Depósitos? > Obxecto

Obxecto

O FGD ten como función garantir os depósitos en entidades de crédito tanto en diñeiro como en valores, contribuíndo con isto á estabilidade do sistema financeiro a través da confianza dos depositantes.

Ilustración con características

Sabía…Que é o FGD?

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Respondemos ás preguntas máis frecuentes dos nosos usuarios

Preguntas frecuentes

Saber máis

O Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito español (“FGD”) foi creado polo Real Decreto lei 16/2011, de 14 de outubro. Ten personalidade xurídica propia, con plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fines en réxime de dereito privado e a súa sede está en Madrid.

O FGD ten coma dobre obxectivo ou función garantir os depósitos en entidades de crédito tanto en diñeiro (por exemplo, contas correntes, depósitos a prazo fixo, depósitos a prazo fixo, depósitos de aforro), como en valores e outros instrumentos financeiros (por exemplo, a non devolución de accións, participacións e fondos de investimento e outros depósitos en valores) e manter a estabilidade do sistema financeiro a través da confianza dos depositantes.

Para o cumprimento das súas funcións de garantía de depósitos e en defensa dos intereses dos depositantes cuxos fondos están garantidos e do propio FGD, o FGD tamén poderá adoptar medidas de apoio á resolución dunha entidade de crédito con cargo ó compartimento de garantía de depósitos. Excepcionalmente, sempre e cando no se iniciara un proceso de resolución, o FGD poderá utilizar os seus recursos para impedir a liquidación dunha entidade de crédito nos supostos legalmente previstos.

three-persons

Órganos de Goberno

bolsa-dinero

Recursos financeiros do FGD

hands

Adhesión ó FGD

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.