Internacional

Nunha contorna financeira cada vez máis interrelacionada, o FGD participa en distintos foros internacionais dentro do sector da garantía de depósitos e da resolución, para fomentar a cooperación entre fondos, autoridades e outros intervenientes na rede de seguridade financeira.

Ilustración con características flat
internacional-bola-mundo

O FGD na UE e outros organismos internacionais

internacional-asociaciones

O FGD nas asociacións internacionais de Fondos de garantías

internacional-cooperacion

Cooperación transfronteiriza con outros fondos

internacional-union

A Unión Bancaria e Terceiro Pilar

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.