Estados financeiros

Nesta sección, pode atopar información detallada sobre as principais magnitudes financeiras do FGD, así coma acceso ós seus informes anuais.

Ilustración con características flat
Recursos financeiros dispoñibles / Nivel de cobertura

Recursos financeiros dispoñibles / Nivel de cobertura

O volume de recursos financeiros dispoñibles do compartimento de depósitos a 31 de decembro de 2023 alcanza os 8134 millóns de euros (un 0,92 % dos depósitos garantidos a esa data).

Deste xeito o FGD alcanzou amplamente o nivel de cobertura mínimo do 0,8 % (Target Level) antes do 3 de xullo de 2024, data máxima establecida pola normativa europea.

Gráfico comparativo dos recursos financeiros dispoñibles e o nivel de cobertura ao longo dos anos
Depósitos de diñeiro garantidos

Depósitos de diñeiro garantidos

Os depósitos de diñeiro admisibles e garantidos do compartimento de garantía de depósitos ascenderon, a 31 de decembro de 2023, a 1328 miles M. € e 889 miles M. €, respectivamente. Ademais, a porcentaxe de depositantes con importes integramente garantidos a esa data ascendía ó 96,6 %.

Gráfico de depósitos monetarios garantidos ao longo dos anos
Depósitos en valores garantidos

Depósitos en valores garantidos

A 31 de decembro de 2023, os valores garantidos e os cubertos ascendían, respectivamente, a 476,9 miles M. € e 100,4 miles M. €. Ademais, a porcentaxe de depositantes con importes integramente garantidos a esa data ascendía ó 92,2 %.

Gráfico dos depósitos en valores garantidos ao longo dos anos
Achegas anuais das entidades

Achegas anuais das entidades

Para chegar ó Target Level, as entidades de crédito viñeron achegando ó FGD unha porcentaxe sobre os seus depósitos garantidos que variaron ó longo do tempo. A última achega, correspondente a 2023, cobrouse en febreiro de 2024.

Gráfico das achegas anuais das entidades ao longo dos anos

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.