Estados financeiros

Nesta sección, pode atopar información detallada sobre as principais magnitudes financeiras do FGD, así coma acceso ós seus informes anuais.

Ilustración con características flat
Recursos financeiros dispoñibles

Recursos financeiros dispoñibles

O volume de recursos financeiros dispoñibles do compartimento de depósitos a 31 de decembro de 2022 alcanza os 6609 millóns de euros (un 0,75 % dos depósitos garantidos a esa data).

Recursos financeiros dispoñibles
Nivel de cobertura

Nivel de cobertura

Os recursos financeiros dispoñibles do compartimento de garantía de depósitos que se deberán alcanzar son, como mínimo, e non máis tarde do 3 de xullo de 2024, o 0,8 % do importe dos depósitos garantidos (Target Level). Actualmente están no 0,75 %.

Nivel de cobertura
Depósitos de diñeiro garantidos

Depósitos de diñeiro garantidos

Os depósitos de diñeiro admisibles e garantidos do compartimento de garantía de depósitos acenderon, a 31 de decembro de 2022, a 1336,7 miles M € e 884,5 miles M €, respectivamente.

Depósitos de diñeiro garantidos
Depósitos en valores garantidos

Depósitos en valores garantidos

A 31 de decembro de 2022, os valores garantidos e os cubertos ascendían, respectivamente, a 374,6 miles M € e 79,6 miles M €.

Depósitos en valores garantidos
Achegas anuais das entidades

Achegas anuais das entidades

Para chegar ó Target Level, as entidades de crédito viñeron achegando ó FGD unha porcentaxe sobre os seus depósitos garantidos que foi variando ó longo do tempo. A última achega, correspondente a 2022, cobrouse en febreiro de 2023.

Achegas anuais das entidades

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.