Zer da Fondo de Garantía de Depósitos? > Balore gordailuak > Balore bermatuetako gordailuak

Balore bermatuetako gordailuak

FGDak gordailugileei estaldura eskaintzen die, kreditu erakunde batek akzioak edo bestelako finantza balioak itzuli ezin dituenean.

Ilustrazioa ezaugarriekin

Badakizu…ba al zenekien akzioak, inbertsio funtsetako partaidetzak edo bestelako finantza baloreak bermatuta dauden?

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Jakin gehiago…

Balore bermatutzat hartuko dira Balore Merkatuaren Legearen 2. artikuluan aurreikusitako balore negoziagarriak eta finantza-tresnak, baldin eta Espainian edo beste edozein herrialdetan kreditu erakundearen esku utzi badira, gordailutzeko, erregistratzeko edo inbertsio zerbitzuren bat egiteko. Bermatutako balioen barruan sartuko dira, nolanahi ere, aldi baterako laga direnak eta erakunde lagatzailean idatzita edo erregistratuta jarraitzen dutenak.

2606/1996 Errege Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitako egoeren ondorioz, kaltetutako inbertitzailearen baloreak edo tresnen ez itzulera FGDk estaliko du. Kasu honetan, inbertsioaren balioaren galerak edo edozein kreditu arrisku ez dira estaliko.

Bermatutako gordailuen zenbatekoaren irismena

Badakizu…zein da FGDk akzioen, inbertsio funtsetako partaidetzen edo bestelako finantza balioen gainean duen estaldura?

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Gure erabiltzaileen galdera ohikoenei erantzungo dugu

Ohiko galderak

Jakin gehiago…

FGDak gordailugileei estaldura eskaintzen die, kreditu-erakunde batek bertan gordailututako akzioak, inbertsio funtsetako partaidetzak edo bestelako finantza baloreak ezin dituenean itzuli.

Balore eta tresna horien zenbatekoaren balioa merkatuan daukan balioaren arabera kalkulatuko da. Zehazki, 2606/1996 Errege Dekretuaren 8.2 artikuluan aipatutako gertakarietako bat gertatzen den egunean edo aurreko egun baliodunean jaieguna denean. Honela, eguneko kanbio-tasa aplikatuko da. Bermatutako zenbatekoak dirutan ordainduko dira.

Baloreak eta tresnak bigarren mailako merkatu ofizial batean negoziatzen ez badira bermatutako zenbatekoa zehazteko, Espainiakoan edo atzerrikoan, 2606/1996 Errege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitako egitateren bat gertatu ondoren, balorearen balioa irizpide hauen arabera kalkulatuko da soilik prozesu horretarako:

  1.  Errenta aldakorreko balioak: erakunde jaulkitzaileari auditatutako azken balantzearen gainean kalkulatutako balio teorikoa; auditatutako balantzerik ez badago edo balantze horrek kontuetatik ateratzen dena baino balio teoriko txikiagoa zehazten duten salbuespenak baditu, merkatuko balioa peritu bidez zehaztuko da.
  2.  Errenta finkoko baloreak: balio nominala gehi kupoi korritua, interes tasa esplizitua denean edo errenboltso balio jaulkipen tasa inplizituaren arabera eguneratua dagoenean, zero kupoi motako edo deskontura jaulkitako baloreen kasuan.
  3.  Finantza tresnak: merkatuko balio, tresna horri dagokionez oro har onartzen diren balorazio prozeduren arabera kalkulatua.
  4.  Hartzekodunen konkurtsoan dauden enpresek jaulkitako baloreen edo tresnen kasuan, itzuli beharreko balioa peritu bidez zehaztuko da. Balio horren zehaztapena dagokion konkurts -prozedura amaitu arte atzeratu ahal izango da.

Bermea inbertitzaile bakoitzeko aplikatuko da, pertsona fisikoa edo juridikoa izanez eta erakunde berean titular gisa agertzen den balore eta tresna finantzarioen kopurua eta mota edozein izanda ere.

Baloreak edo finantza tresnak titular bat baino gehiagoren jabetzakoak direnean, horien zenbatekoa titularren artean zatituko da baloreak zaintzeko kontratuan aurreikusitakoaren arabera eta, halakorik ezean, zati berdinetan.

Balore gordailu baten titularrek hirugarrenen ordezkari edo agente gisa jarduten dutenean, betiere baldintza hori 2606/1996 Errege Dekretuaren 8. artikuluan deskribatutako inguruabarrak gertatu aurretik existitzen badira. Balore gordailuaren hirugarren onuradunei aplikatuko zaie FGDren estaldura, dagokien zatian.

Aurrekoa gorabehera, ordezkari edo agente gisa jarduten duena 2606/1996 Errege Dekretuaren 4.4.a) artikuluaren arabera FGDren estalduratik baztertutako erakunde bat denean, balore gordailua erakunde horrena dela ulertuko da eta Funtsak ez du estaliko.

Inbertsio zerbitzuak emateko baimena errebokatzen den unean, errebokazio datatik hiru hilabete igaro ondoren, erakundeari emandako baloreak edo finantza tresnak ez ditu FGDk estaliko. Epe horretan, erakundeak legez eska daitezkeen ekarpenak egin beharko ditu.

 

folio-x

Bermatu gabeko balore gordailuak

mano-balanza

Bermea betetzeko arrazoiak eta onuradunak

mano-billete-levitando

Bermatutako zenbatekoen ordainketa

Webgune honetan cookie-ak erabiltzen ditugu zure erabiltzaile esperientzia hobetzeko

Orri honetako edozein linketan klik eginez gero, cookieak ezartzeko baimena ematen ari zara.