Información xeral > Resumo da regulación > Sistema español de garantía de depósitos en entidades de crédito

Sistema español de garantía de depósitos en entidades de crédito

O Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (“FGD”) foi creado polo Real Decreto lei 16/2011, de 14 de outubro. Ten personalidade xurídica propia, plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fines en réxime de dereito privado e a súa sede está en Madrid.

Ilustración con características flat
three-persons

Órganos de Goberno

bolsa-dinero

Recursos financeiros do FGD

hands

Adhesión ó FGD

Usamos cookies neste sitio web para mellorar a súa experiencia de usuario.

Ó facer clic en calquera enlace desta páxina, está a dar o seu consentimento para que establezamos cookies.